آگهی مزایده عمومی شرکت جهاد نصر همدان

 •  

  آگهی مزایده عمومی 01-97

  شرکت جهاد نصر همدان در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات مازاد بر نیاز خود شامل : اسکریپر فیات آلیس 3 دستگاه ، تراکتور لندینی 3 دستگاه ، تراکتور جاندیر یک دستگاه ، اسکریپر لیزری پشت تراکتوری 5 دستگاه و دوربین تریمبل دو دستگاه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .متقاضیان می توانند از روز چهار شنبه مورخ 97/06/021 لغاین روز شنبه مورخ 97/06/27 از ساعت 8 الی 17 همه روزه به آدرس : استان خوزستان شهرستان الوان (عبدالخان ) اول جاده بستان پارکینگ روبروی باسکول خلیج فارس مراجعه و نسبت به خرید اوراق مزایده و بازدید دستگاههای مورد نظر در همان محل اقدام نمایند .ضمنا مهلت تحویل اوراق مزایده حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 97/06/27 در آدرس فوق الذکر می باشد . 

  تلفن تماس  : 09183133012  و 09183137409  

   

  کمیسیون معاملات