• کارفرما : مهندسین مشاور آب نیرو

  • مشاور : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

  • درصد پیشرفت : 90%

  • تاریخ شروع : 21 فروردين 1387

  • محل پروژه : استان کرمان

سد مخزنی قدرونی کرمان

منطقه پروژه در استان کرمان و در 160 کیلومتری شمال شهر کرمان و 35 کیلومتری جنوب شهرستان راور واقع شده است.

این سد در طول جغرافیایی 56 درجه و 50 دقیقه و 2 ثانیه و در عرض جغرافیایی 30 درجه و 57 دقیقه و 43 ثانیه در نزدیکی روستای قدرونی قرار گرفته است. تراز محل سد در بستر رودخانه 1675 متر از سطح دریا می باشند.

اهداف پروژه:

پروژه سد مخزنی قدرونی و خطوط انتقال مربوطه آب به­منظور تامین آب شرب و صنعت دراز مدت شهرهای راور و زرند و تامین آب مورد نیاز اراضی پایاب سد جزء پروژه­هایی است که اثرات زیست محیطی آن عموما مثبت است، سد قدرونی با تبخیر  سالانه ­ای حدود 1791 میلیمتر از سطح دریاچه همراه بوده که اندکی رطوبت نسبی حوالی آن را افزایش می­دهد و شرایط زیستی جدیدی در منطقه تاثیرپذیر از دریاچه بوجود می­آورد که نتایج آن می­تواند صرف­نظر از توسعه فعالیت­های کشاورزی و افزایش تولیدات اثر مطلوب تلطیف و ایجاد دریاچه برای آبزیان و پرندگان مهاجر در این منطقه نسبتا کم آب را به همراه داشته باشد.